SPZOZ w Mogilnie » Generator tlenu

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Generator tlenu

Z przyjemnością informujemy, że na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu
mogileńskiemu Szpitalowi kontenerowego generatora tlenu Ultraox 180 o wydajności 18m3/h.
Zgodnie z decyzją Premiera – sprzęt o wartości blisko 400 tys. zł. pozostanie własnością SPZOZ w Mogilnie.