SPZOZ w Mogilnie » Apel do koordynatorów pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Apel do koordynatorów pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Uwzględniając nową sytuację społeczną, rodzącą potrzeby, także w sektorze ochrony zdrowia, zwracamy się z prośbą do osób koordynujących pracę lub prowadzących ośrodki zakwaterowania uchodźców z Ukrainy o przekazywanie
SPZOZ-owi w Mogilnie informacji o osobach z wykształceniem medycznym (lekarze, pielęgniarki, położne), wyrażających zainteresowanie pobytem w naszym powiecie i pracą w swoim zawodzie.
Tel. do kontaktu 525066738 – sekretariat SPZOZ w Mogilnie