SPZOZ w Mogilnie » Laboratorium

Nagłówek

menu

Zawartość


 

Przedstawiamy listę dostępnych badań laboratoryjnych realizowanych w ramach POZ oraz wykonywanych wyłącznie odpłatnie.
Materiały do badań pobierane są w naszych laboratoriach w szpitalach w Mogilnie i w Strzelnie.

Ważny od dnia: 01.09.2019r.

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH

Nazwa POZ Odpłatnie(zł)
AlAt 7,00
Albumina 7,00
Amylaza 7,00
ASO (ilościowo) 12,00
AspAt 7,00
Beta HCG 25,00
Białko całkowite 7,00
Bilirubina bezpośrednia 7,00
Bilirubina całkowita 7,00
Cholestelor całkowity 7,00
Cholestelor HDL (met.bezpośrednia) 8,00
CK MB (izoenzym) 10,00
CPK 8,00
CRP (ilościowo) 15,00
Czas koalino-kefalinowy APTT 10,00
Czas krwawienia i krzepnięcia 10,00
Czas protrombinowy PT 10,00
D – Dimery (ilościowo) 40,00
Esteraza cholinowa 10,00
f T3 20,00
f T4 20,00
Fosfataza alkaliczna ALP 7,00
Fosfor 7,00
GGTP 7,00
Glukoza 7,00
Grupa krwi 50,00
HbA1c 35,00
HBS Ag antygen 13,00
HCV przeciwciała 28,00
Helicobacter Pyroli 20,00
HIV (lab w Strzelnie) 35,00
Kał na jaja pasożytów (1 badanie) 15,00
Kał na krew utajnioną 18,00
Kreatynina 7,00
Kwas moczowy 7,00
LDH dehydrogenaza mleczanowa 7,00
Magnez 7,00
Mocz bad. ogólne z osadem mikroskopowym 8,00
Mocz białko 7,00
Mocz glukoza 7,00
Mocz ketony 8,00
Mocznik 8,00
Mononukleoza (lab w Strzelnie) 33,00
Morfologia krwi 5 Diff 12,00
OB 8,00
Przeciwciała odpornościowe (wykrywanie) 30,00
PSA 25,00
Retikulocyty 10,00
RF (ilościowo) 15,00
Rozmaz krwi (mikroskopowy) 10,00
Równowaga kwasowo-zasadowa 20,00
Sód/Potas/Chlorki 15,00
Stopień czystości pochwy 10,00
TIBC 15,00
Toxoplazmoza IgG 30,00
Toxoplazmoza IgM 30,00
Troponina 30,00
Trójglicerydy 7,00
TSH 16,00
Wapń całkowity 7,00
Witamina B12 38,00
WR 10,00
Witamina D 55,00
Żelazo 7,00


Badania pilne (cito) plus 25% wartości