SPZOZ w Mogilnie » Projekt- FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Nagłówek

menu

Zawartość


Inwestycja budowlana polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącej instalacji tlenowej Szpitala oraz zakup dodatkowego zbiornika kriogenicznego w związku z COVID-19

Informacje

Logotyp

Umowa nr 1/2022 z dnia 01.02.2022 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Tytuł Projektu:„Inwestycja budowlana polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącej instalacji tlenowej Szpitala oraz zakup dodatkowego zbiornika kriogenicznego w związku z COVID-19”

Zdjęcia

Dane inwestycji

Tytuł: „Inwestycja budowlana polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącej instalacji tlenowej Szpitala oraz zakup dodatkowego zbiornika kriogenicznego w związku z COVID-19”

Miejsce realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
88-300 Mogilno

Cele zadania:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie chcąc uregulować sprawę zabezpieczenia pacjentów szpitala w tlen medyczny planuje przebudować i rozbudować istniejąca już instalację tlenową, modernizując ją i scalając zbiornik, który aktualnie jest w Naszym posiadaniu wraz z zakupem 6t zbiornika kriogenicznego.

Zakres rzeczowy inwestycji:
Realizowana inwestycja dotyczy Szpitala Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, który funkcjonuje w warunkach pandemii COVID-19, oraz dodatkowo przekształcił oddział wewnętrzny w oddział covidowy. W związku z tym SPZOZ w Mogilnie planuje zakup 6t zbiornika kriogenicznego oraz projekt i wykonanie fundamentów pod 3t zbiornik, który jest aktualnie w Naszym posiadaniu. W ten sposób Szpital chciałby rozbudować istniejącą już instalację tlenową, modernizując ją i scalając obydwa zbiorniki. Tak zmodernizowana instalacja tlenowa jest konieczna do magazynowania tlenu, który jest niezbędny w leczeniu ciężkich przypadków COVID-19 oraz prawidłowego funkcjonowania Szpitala wraz z wykorzystaniem w pełni jego potencjału.

Źródła finansowania Projektu:

– Wartość całkowita inwestycji – 245 234,56 PLN
– Dofinansowanie – Wojewoda Kujawsko-Pomorski – 245 234,56 PLN ( 100,00% )

Okres realizacji inwestycji: 01.02.2022 – 31.12.2022

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19