SPZOZ w Mogilnie » Projekt- FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19_LAB

Nagłówek

menu

Zawartość


Inwestycja polegająca na dostosowaniu dojazdu i wejścia do Szpitala, powiększenie Izby Przyjęć oraz modernizacji Laboratorium, w związku z COVID-19

Informacje

Logotyp

Umowa nr 2/2022 z dnia 01.02.2022 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Tytuł Projektu:„Inwestycja polegająca na dostosowaniu dojazdu i wejścia do Szpitala, powiększenie Izby Przyjęć oraz modernizacji Laboratorium, w związku z COVID-19”

Zdjęcia

Dane inwestycji

Tytuł:„Inwestycja polegająca na dostosowaniu dojazdu i wejścia do Szpitala, powiększenie Izby Przyjęć oraz modernizacji Laboratorium, w związku z COVID-19”

Miejsce realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
88-300 Mogilno

Cele zadania:

Realizacja tej inwestycji przyniesie rezultaty rzeczowe w formie rozbudowanej oraz zmodernizowanej izby przyjęć poprzez m.in. zwiększenie ilości miejsc dla pacjentów z Covid-19, jak również modernizację laboratorium.

Zakres rzeczowy inwestycji:
W ramach inwestycji zostanie rozbudowana Izba przyjęć, która jest zlokalizowana w pozostałej części parteru budynku A – w miejscu obecnie działającego laboratorium, oraz przebudowę pomieszczeń po dawnym oddziale rehabilitacji dla potrzeb laboratorium.
Szatnie dla personelu zlokalizowane są w skrzydle C szpitala, dojście drogami komunikacji ogólnej.
W Izbie Przyjęć tworzy się pomieszczenia zwiększające ilość miejsc dla pacjentów z COVID-19 o 5 łóżek, wydziela się dwa pomieszczenia, które graniczą bezpośrednio z łazienką. Dodatkowo w strefie izby przyjęć wydziela się pomieszczenia lekarzy, pomieszczenie socjalne, wc personelu pomieszczenie ekg wysiłkowego. Pomieszczenia laboratorium wydzielono od izby przyjęć drzwiami i stanowi niezależną część z wejściem z zewnątrz.
W laboratorium zaplanowano łazienkę dla pacjentów, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, poczekalnię. Pokój pobrań oddzielony od pomieszczeń laboratoryjnych, gdzie będzie znajdował się punkt przyjęć materiału do badań – drzwi do pokoju pobrań należy wyposażyć w okienko podawcze, w pokoju pobrań będzie także punkt rozdziału materiału do badań. rozdział materiału. W laboratorium wydziela się pracownię analityczną, biochemiczną, hematologiczną, serologiczną, każde z laboratoriów należy wyposażyć w umywalkę i zlewozmywak.
Wydziela się także pomieszczenie diagnostów z osobną łazienkę personelu z natryskiem, pokój kierownika laboratorium. Wyposażenie laboratorium zostanie przeniesione z istniejącego laboratorium, nie zmienia się technologia pracy w laboratorium.
Dodatkowo w celu niezależnego wejścia do windy osobowej projektuje się montaż obudowanego urządzenia technicznego przy istniejącej windzie osobowej – podnośnik pionowy w celu transportu pacjentów covidowych. W związku z tymi pracami należy dostosować istniejące okno jako otwór wejściowy.
W montowanym podnośniku nie montować drzwi od strony budynku, należy zamontować drzwi izolacyjne w otworze okiennym.
W celu poprawy warunków w przyziemiu zaplanowano remont pomieszczenia w celu przystosowania go do montażu chłodni do przechowywania zwłok.
Pomieszczenie należy wykończyć w sposób umożliwiający łatwe zmywanie oraz wyposażyć w punkt czerpania wody, umywalkę i zlewozmywak oraz kratkę odpływową.

Źródła finansowania Projektu:

– Wartość całkowita inwestycji – 2 298 956,56 PLN
– Dofinansowanie – Wojewoda Kujawsko-Pomorski – 1 541 634,44 PLN ( 67 % )
– Dofinansowanie – Urząd Miejski w Mogilnie – Burmistrz – 200 000,00 PLN ( 8,7% )

Okres realizacji inwestycji: 01.02.2022 r. – 07.06.2022 r.

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Budżetu Gminy Mogilno.