SPZOZ w Mogilnie » Rezygnuje z pracy dr. Szmyd [Relacja]

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Rezygnuje z pracy dr. Szmyd [Relacja]

Na zasłużoną emeryturę, po wielu latach pracy odchodzi najdłużej pracujący w Mogileńskiej Służbie Zdrowia
lekarz – pan Mieczysław Szmyd.
Pan lek.med. Mieczysław Szmyd po uzyskaniu w roku 1957 absolutorium na Akademii Medycznej w Poznaniu odbył obowiązkowy staż w ówczesnym Szpitalu Miejskim w Inowrocławiu. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w roku 1958 rozpoczął pracę w Mogileńskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej przechodząc przez wiele stanowisk, w tym : lekarza poradni, lekarza higieny szkolnej, lekarza pogotowia i asystenta na oddziale ginekologiczno-położniczego w Mogilnie. W roku 1974 otrzymał awans na stanowisko kierownika działu metodyczno-organizacyjnego, a w roku 1978 na stanowisko kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wylatowie, które sprawował do dnia dzisiejszego.
Odchodzi na zasłużoną emeryturę lekarz wielu pokoleń mieszkańców naszego rejonu, człowiek wielkiego serca, wspaniały lekarz.
Życzymy Panu Doktorowi wiele zdrowia.