SPZOZ w Mogilnie » testy antygenowe w kierunku sars-cov-2

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Bezpłatnie testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2

Mogilno, dnia 07.02.2022r.

Informacja dla pacjentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje, iż zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. znak ZPM.643.1.2022 wydanym w związku z dopuszczeniem od dnia 28 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2, od dnia 07.02.2022 r. wykonuje bezpłatnie testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 wszystkim zainteresowanym, którzy zgłoszą chęć wykonania takiego testu.

Na wykonanie testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 nie jest potrzebne skierowanie, z tym, że pacjent przed wykonaniem testu obowiązany jest do wypełnienia ankiety epidemiologicznej.

Bezpłatne testy wykonywane są w Laboratorium w Mogilnie i w Strzelnie
Od poniedziałku do piatku od godz. 11.00 do godz. 13.00.