SPZOZ w Mogilnie » Ważna informacja dla pacjentów

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Ważna informacja dot. przyjęć pacjentów!

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów w poradniach ogólnych SPZOZ w Mogilnie.

Pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy przychodni od 8.00 do 18.00 w dni powszednie.
Numery telefonów:
510-659-442 (czynny w dni powszednie od 8.00 do 18.00)
510-659-546 (czynny w dni powszednie od 8.00 do 18.00)
510-660-353 (czynny w dni powszednie od 8.00 do 18.00)
510-659-797 (czynny w dni powszednie od 8.00 do 18.00)
Opieka nocna 52-315-23-03 (po godzinie 18.00 oraz w dni wolne od pracy)

Pod podany w informacji numer telefonu dzwonimy tylko i wyłącznie w celu uzyskania porady lekarskiej.

W sytuacji, kiedy okaże się to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i tylko wtedy możliwe będzie wejście do przychodni.

Nie należy przychodzić po recepty. Prośby o przepisanie leków do kontynuacji leczenia, należy zgłaszać telefonicznie lub pozostawić kartkę z prośbą o leki w skrzynce w przedsionku poradni w Mogilnie lub Strzelnie, podając dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel) nazwę i dawkę leku oraz numer kontaktowy telefonu.

Uwaga !!!
Podane numery telefonów nie są numerami punktu informacji, są numerami do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który udziela porady telefonicznie.