SPZOZ w Mogilnie » Zarzadzenie_dot_odwiedzin_nr39-2021

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Zasady odwiedzin w naszym szpitalu

Zarządzenie nr 39/2021 Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie z dnia 10.09.2021 r.
w sprawie zasad odwiedzin w szpitalu pacjentów dorosłych, opracowane na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia i GIS.
1. Chęć odwiedzin pacjenta w szpitalu należy każdorazowo zgłosić w Izbie Przyjęć Szpitala,
2. Zgodę na odwiedziny wystawia lekarz, informując o terminie wizyty,
3. Jednorazowo pacjenta może odwiedzić jedna osoba,
4. W Izbie Przyjęć należy przedstawić dokument o pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19 lub osoby niezaszczepione – negatywny wynik testu (PCR) w kierunku wirusa SARS-COV-2 lub dokument o przebytym zakażeniu w okresie nie krótszym niż 6 m-cy,
5. Na odwiedziny pacjenta przez osoby niezaszczepione lub nieposiadające aktualnego wyniku testu PCR lekarz nie wyrazi zgody,
6. W przypadku odwiedzin należy zachować zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, fartuch ochronny oraz maseczka zakrywająca usta i nos). Fartuch ochronny do odebrania w Izbie Przyjęć.
Dyrektor SPZOZ w Mogilnie
dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz
Zarządzenie dot. odwiedzin w szpitalu pacjentów dorosłych