SPZOZ w Mogilnie » Projekt- FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 26/WZ/2022

Nagłówek

menu

Zawartość


Inwestycja polegająca na zakupie przez Szpital zestawu endoskopowego, w związku z COVID-19

Informacje

Logotyp

Umowa nr 26/WZ/2022 z dnia 17.03.2022r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Tytuł Projektu:„Inwestycja polegająca na zakupie przez Szpital zestawu endoskopowego, w związku z COVID-19”

Umowa 27/WZ/2022 z dnia 26.04.2022r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Tytuł Projektu:„”Inwestycja polegająca na zakupie przez Szpital USG mobilnego, w związku z COVID-19″”

Zdjęcia

Dane inwestycji

I Tytuł: „Inwestycja polegająca na zakupie przez Szpital zestawu endoskopowego, w związku z COVID-19”

Miejsce realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
88-300 Mogilno

Cele zadania:

Sprzęt medyczny przeznaczony zostanie na potrzeby diagnozowania i leczenia pacjentów ze stwierdzonym COVID-19.

Zakres rzeczowy inwestycji:
Sprzęt medyczny przeznaczony zostanie na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznego Szpitala w Mogilnie, pełniącego funkcję oddziału covidowego. Oddział ten jest w pełni dostosowany do eksploatacji planowanego do zakupu sprzętu medycznego. Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby użytkowania zestawu endoskopowego posiada odpowiednią powierzchnię i infrastrukturę techniczną (m.in. instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wentylacja). Na Oddziale tym w grudniu 2020 roku zakończono kompleksowe prace remontowo- budowlane mające na celu jego dostosowanie na potrzeby walki z COVID-19.

Źródła finansowania Projektu:

– Wartość całkowita inwestycji – 420 228,00 PLN
– Dofinansowanie – Wojewoda Kujawsko-Pomorski – 415 714,00 PLN ( 98,9% )

Okres realizacji inwestycji: 17.03.2022 r. – 30.04.2022

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19


II Tytuł: „Inwestycja polegająca na zakupie przez Szpital USG mobilnego, w związku z COVID-19”

Miejsce realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
88-300 Mogilno

Cele zadania:

Sprzęt medyczny przeznaczony zostanie na potrzeby diagnozowania i leczenia pacjentów ze stwierdzonym COVID-19.

Zakres rzeczowy inwestycji:
Sprzęt medyczny przeznaczony zostanie na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznego Szpitala w Mogilnie, pełniącego funkcję oddziału covidowego. Oddział ten jest w pełni dostosowany do eksploatacji planowanego do zakupu sprzętu medycznego. Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby użytkowania Aparatu USG mobilne, posiada odpowiednią powierzchnię i infrastrukturę techniczną (m.in. instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wentylacja). Na Oddziale tym w grudniu 2020 roku zakończono kompleksowe prace remontowo- budowlane mające na celu jego dostosowanie na potrzeby walki z COVID-19.

Źródła finansowania Projektu:

– Wartość całkowita inwestycji – 121 000,00 PLN
– Dofinansowanie – Wojewoda Kujawsko-Pomorski – 121 000,00 PLN ( 100,00% )

Okres realizacji inwestycji: 26.04.2022 r. – 31.05.2022

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19