SPZOZ w Mogilnie » Zespół wyjazdowy podstawowy „P” w Mogilnie

Nagłówek

menu

ZawartośćZespół wyjazdowy podstawowy „P” w Mogilnie

SPZOZ w Mogilnie dysponuje również podstawowym zespołem ratownictwa medycznego, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.