SPZOZ w Mogilnie » Zespół wyjazdowy podstawowy „P” w Strzelnie

Nagłówek

menu

ZawartośćZespół wyjazdowy podstawowy „P” w Strzelnie

SPZOZ w Strzelnie ma do dyspozycji zespół specjalistycznego ratownictwa medycznego, w którym co najmniej trzy osoby uprawnione są do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz.