SPZOZ w Mogilnie » Dział farmacji

Nagłówek

menu

ZawartośćDział farmacji

Dział Farmacji Szpitalnej SPZOZ w Mogilnie zaopatruje komórki organizacyjne całego szpitala, oddziały, pododdziały i pracownie, w leki, materiały medyczne i wyroby medyczne. Dodatkowo utrzymuje i właściwie przechowuje zapasy leków, artykułów sanitarnych i wyrobów medycznych.

Jego zadaniem jest też informowanie na bieżąco kierowników komórek organizacyjnych o lekach będących w posiadaniu działu oraz o wykorzystanych, nie wykorzystanych i przekroczonych limitach miesięcznych, okresowo też kontroluje apteczki oddziałów.

W skrócie można powiedzieć, że podstawowym zadaniem działu farmacji szpitalnej jest nadzorowanie procesów farmaceutycznych oraz kontrola gospodarki lekami w szpitalu i ważności leków.