SPZOZ w Mogilnie » Zakład opiekuńczo-leczniczy w Mogilnie

Nagłówek

menu

Zawartość

Zakład
opiekuńczo-leczniczy
w Mogilnie

Celem Zakładu jest zapewnienie całodobowej opieki i leczenia osób, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmuje swoim zakresem:

  • pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji w celu poprawy stanu zdrowia
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
  • aktywizację i usprawnianie ruchowe
  • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki

Dodatkowo dbamy o zapewnienie tym osobom środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i diety. Warto również wspomnieć o prowadzonej edukacji zdrowotnej pacjentów oraz członków ich rodzin.

Ordynator oddziału lek. med. Wojciech Zawada.


Dokumenty do pobrania