SPZOZ w Mogilnie » Zakład opiekuńczo-leczniczy w Strzelnie

Nagłówek

menu

Zawartość


Zakład opiekuńczo-leczniczy w Strzelnie

Lokalizacja

ul. Powstania Wlkp. 8
88-320 Strzelno
e-mail: zol.mogilno@mpcz.pl
tel.: 510 659 797

Informacje

Celem Zakładu jest zapewnienie całodobowej opieki i leczenia osób, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmuje swoim zakresem:
pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji w celu poprawy stanu zdrowia
zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
aktywizację i usprawnianie ruchowe
zapewnienie bezpieczeństwa i opieki

Dodatkowo dbamy o zapewnienie tym osobom środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i diety. Warto również wspomnieć o prowadzonej edukacji zdrowotnej pacjentów oraz członków ich rodzin.

Ordynator – lek. med. Wojciech Zawada.

Dokumenty przesyłamy w oryginale pocztą tradycyjną lub osobiście.

Załączniki