SPZOZ w Mogilnie » Ratownictwo medyczne

Nagłówek

menu

Zawartość


Ratownictwo medyczne

Lokalizacja

CPR Bydgoszcz
tel: 112 , 999

Informacje

Koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego mgr Maciej Sędzikowski

Ratownictwo Medyczne w Mogilnie dysponuje dwoma zespołami podstawowymi. Stacjonują one w Mogilnie oraz w Strzelnie.
Zespół podstawowy Państwowego Ratownictwa Medycznego składa się z dwóch ratowników medycznych – kierownik zespołu ratownictwa medycznego oraz kierowca-ratownik medyczny.
Ratownictwo Medyczne udziela świadczeń osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego: (np: nagłe zatrzymanie krążenia, wypadki komunikacyjne, zasłabnięcia, utraty przytomności, bóle w klatce piersiowej, duszność,udar mózgu, krwotoki i krwawienia, rozległe urazy narządów ruchu, zaburzenia psychiczne – próba samobójcza)
Zespół Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Mogilnie tworzy 36 ratowniczek i ratowników medycznych.

Usługi

Zespół wyjazdowy podstawowy „P” w Mogilnie
Zespół wyjazdowy podstawowy „P” w Strzelnie