SPZOZ w Mogilnie » Nota prawna

Nagłówek

menu

Zawartość


 

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000011220 (dalej: SPZOZ) oświadcza, że treść opublikowana na stronach serwisu SPZOZ tj. www.mpcz.pl (dalej: Serwis) ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty SPZOZ w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
  2. Działania SPZOZ zmierzają do publikowania w Serwisie aktualnych i rzetelnych informacji o działalności SPZOZ.
  3. SPZOZ nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych przez odwiedzających Serwis w oparciu o zamieszczane informacje. Osoby i podmioty zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji na temat prowadzonej przez SPZOZ działalności, w tym oferowanych usług medycznych, powinny skontaktować się bezpośrednio z daną jednostką organizacyjną SPZOZ.
  4. SPZOZ zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w treści Serwisu, jak również do czasowego lub stałego wyłączenia całego Serwisu lub poszczególnych jego elementów.
  5. SPZOZ nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w innych serwisach www, do których linki zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.
  6. SPZOZ nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w zewnętrznych serwisach na temat SPZOZ, z których prowadzą linki do niniejszego Serwisu.
  7. Serwis SPZOZ – treść w nim zawarta, znaki graficzne, zdjęcia i inna zawartość jest własnością SPZOZ i podlega ochronie prawnej. Kopiowanie Serwisu w całości oraz poszczególnych jego elementów wymaga uprzedniej, pisemnej zgody SPZOZ.
  8. Zamieszczone w Serwisie marki, produkty, usługi oraz nazwy firm należące do osób i podmiotów trzecich nie mogą być wykorzystywane bez zgody tych osób i podmiotów.