SPZOZ w Mogilnie » Nasze usługi

Nagłówek

menu

Zawartość


Usługi

Informacje

SPZOZ w Mogilnie obejmuje opieką specjalistyczną i szpitalną ok. 50 tys. pacjentów.
W skład zakładu wchodzą:
Szpitale z filią w Mogilnie i w Strzelnie z oddziałami chorób wewnętrznych, chirurgicznym, ginekologicznym, położniczym i oddziałem dla dzieci oraz działem pomocy doraźnej, Zakład Opiekuńczo-leczniczy w Mogilnie, Przychodnie w Mogilnie i Strzelnie oraz Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Gębicach, Markowicach i Wylatowie.
Do dyspozycji mieszkańców SPZOZ posiada specjalistyczne poradnie: kardiologiczną, chirurgiczną, urologiczną, neurologiczną, dermatologiczną, ortopedyczną, okulistyczną, zdrowia psychicznego, otolaryngologiczną, medycyny pracy oraz poradnię „K”.
SPZOZ Mogilno oferuje również pomoc w zakresie ratownictwa medycznego oraz nocną i świąteczną pomoc medyczną dla mieszkańców powiatu.

Wykaz usług

Gabinet EKG
Gabinet Psychologa
Gabinet Psychologa Transportu
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
Gabinet punktu szczepień por. „D”
Gabinet zabiegowy por. „D”


Izba przyjęć
Laboratorium analityczne


Oddział chirurgiczny
Oddział ginekologiczno-położniczy
Oddział pediatryczny
Oddział wewnętrzny


Nocna i świąteczna opieka medyczna


Poradnia chirurgiczna
Poradnia dermatologiczna
Poradnia dziecięca
Poradnia ginekologii i położnictwa
Poradnia kardiologiczna
Poradnia leczenia uzależnień
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ogólna
Poradnia okulistyczna
Poradnia ortopedyczna
Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia reumatologiczna
Poradnia urologiczna
Poradnia zdrowia psychicznego


Pracownia EKG wysiłkowego
Pracownia fizjoterapii
Pracownia gastroskopii i kolonoskopii
Pracownia tomografii komputerowej
Pracownia radiologiczna


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy


Zespół ratownictwa medycznego