SPZOZ w Mogilnie » Projekty

Nagłówek

menu

Zawartość


Projekty

Informacje

Tu znajdują się projekty, które są w tracie realizacji bądź zostały już wykonane.

Wykaz projektów

Kwiecień – Grudzień 2023
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Maj 2023
Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Marzec – Kwiecień 2022
Inwestycja polegająca na zakupie przez Szpital zestawu endoskopowego, w związku z COVID-19
Inwestycja polegająca na zakupie przez Szpital USG mobilnego, w związku z COVID-19

Luty 2022
Inwestycja polegająca na dostosowaniu dojazdu i wejścia do Szpitala, powiększenie Izby Przyjęć oraz modernizacji Laboratorium, w związku z COVID-19
Luty 2022
Inwestycja budowlana polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącej instalacji tlenowej Szpitala oraz zakup dodatkowego zbiornika kriogenicznego w związku z COVID-19
Luty 2022
Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych
(RPKP.09.03.01-IZ.00-04-73P/20)

Luty 2022
Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(RPKP.06.01.01-IZ.00-04-72P/20)

Luty 2021
Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Szpital Strzelno
(RPKP.03.03.00-IZ.00-04-369/20)

Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Strzelnie
(RPKP.06.01.01-04-0100/17)

Grudzień 2020
Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Poradnia Dziecięca Mogilno
(RPKP.03.03.00-04-0025/19)

Listopad 2019
Rozbudowa szpitala w Mogilnie
(RPKP.06.01.01-04-0068/17)

Luty 2018
Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap
(RPKP.02.01.00-04-001/18)

Grudzień 2017
Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADSK
(RPKP.06.01.01-04-0031/17)

Styczeń 2016
Inwestycje w SPZOZ w Mogilnie
Grudzień 2015
Zmniejszenie energochłonności obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mogilno poprzez termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
(RPKP.02.03.00-04-040/14)

Grudzień 2015
Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych
(RPKP.03.02.00-04-019/14)