SPZOZ w Mogilnie » Nocna i świąteczna opieka medyczna w Mogilnie

Nagłówek

menu

Zawartość


Nocna i świąteczna opieka medyczna w Mogilnie

Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki 10
88-300 Mogilno
tel: 52 50 66 735

Informacje

KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ?

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

! Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w każdej przychodni, która udziela takiej pomocy (w całej Polsce), może wezwać lekarza lub pielęgniarkę do domu (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy) albo skonsultować się z lekarzem przez telefon w przypadku:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

! W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,
może skorzystać z pomocy w każdej poradni
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.

Kiedy skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
• zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
• infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
• bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
• bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
• biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
• zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
• nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
• zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:
• wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
• recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem
przewlekłym,
• rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/