SPZOZ w Mogilnie » Polityka prywatności

Nagłówek

menu

Zawartość


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, 88-300 Mogilno zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przekazuje poniżej informację na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych, mającą charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie SPZOZ w Mogilnie.

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, 88-300 Mogilno (dalej: SPZOZ), który jest właścicielem domeny www.mpcz.pl (dalej: Serwis).
  2. Wypełnienie formularzy lub wniosków online, zamieszczonych na stornie internetowej SPZOZ, oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu/wniosku online do SPZOZ. Dane będą przetwarzane przez SPZOZ w celu podjęcia przez SPZOZ na wniosek Użytkownika Serwisu niezbędnych działań związanych przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem własnych produktów i usług SPZOZ. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazane przez SPZOZ podmiotom trzecim.
  3. Podanie przez Użytkowania Serwisu danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności o których mowa w pkt. 2. SPZOZ informuje o przysługującym Użytkownikowi, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych Użytkownik powinien skontaktować się z SPZOZ pod adresem mailowym: informatyk@mpcz.pl.
  5. SPZOZ informuje, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od SPZOZ informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.