SPZOZ w Mogilnie » Kapelan Szpitalny

Nagłówek

menu

Zawartość


Kapelan Szpitalny

Lokalizacja

ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
tel: 604 638 032

Informacje

Ksiądz kapelan w sytuacjach nadzwyczajnych/nagłych wypadkach jest także dostępny pod numerem telefonu.
Podczas obecności księdza kapelana na oddziałach szpitalnych można skorzystać z sakramentów świętych: spowiedzi, komunii, namaszczenia chorych oraz rozmowy duchowej.
WAŻNE!
Nie czekajmy z przyjęciem sakramentów do chwili gdy chory jest już w stanie agonalnym.
Ważna jest świadomość przyjmowania sakramentów.
Nieprzytomne osoby namaszczane są na prośbę i w obecności najbliższej rodziny.
Sakramenty udzielane chorym nie zwiastują i nie przyspieszają śmierci, ale często są źródłem uzdrowienia i ewentualnie przygotowują na ostateczne spotkanie z Panem Bogiem w wieczności.
Modlitwa w intencji osoby chorej
za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej
Patronki Służby Zdrowia
Boże, Ty w szczególny sposób powołałeś błogosławioną Twoją Hannę Chrzanowską do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała na Twoje wezwanie, stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Za jej przyczyną racz nam udzielić łaski…..,
o którą z wiarą i ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…