SPZOZ w Mogilnie » Pracownia Tomografii Komputerowej

Nagłówek

menu

Zawartość


Pracownia Tomografii Komputerowej

Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki 10, 88-300 Mogilno

Informacje

W związku z podpisaniem umowy z NFZ na świadczenie usług z zakresu badań metodą tomografii komputerowej,
SPZOZ w Mogilnie z dniem 24 lutego 2023r. uruchamia pracownię TK i rozpoczyna rejestrację pacjentów na w/w badania.
W chwili rejestracji pacjent winien posiadać ważne skierowanie od lekarza specjalisty.
Informacje na temat badań i terminów można uzyskać pod nr telefonu 525 066 484
lub w punkcie informacyjno-recepcyjnym w szpitalu przy ul. Kościuszki 6 w godz. 8:00 – 14:00.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ – INFORMACJA DLA PACJENTA

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi badań obrazowych i laboratoryjnych oraz o przestrzeganie wymienionych zasad.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH BADAŃ OBRAZOWYCH

1. Wskazane, aby zgłosić się około 15 minut przed czasem, co pozwoli na wypełnienie zgody na wykonanie badania oraz ankiety przed badaniem.
2. Pacjent powinien dostarczyć wyniki poprzednich badań diagnostycznych.
3. Wskazane, aby założyć ubranie, które można wygodnie zdjąć lub podwinąć, aby odsłonić badaną część ciała.
4. W trakcie badania należy stosować się do wszystkich poleceń radiologa, technika bądź innego personelu medycznego pracowni.
5. Dzieci i młodzież poniżej 18-go roku życia na badanie diagnostyczne muszą zgłosić się wraz z opiekunem ustawowym lub osobą upoważnioną.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE BADAŃ OBRAZOWYCH Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO

1. Na 6 godzin przed badaniem zaleca się pozostać bez jedzenia.
6. Przed badaniem należy przyjąć ok. 1 l płynów (najlepiej niegazowanej wody).
7. Niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta aktualnego wyniku poziomu kreatyniny (eGFR) we krwi.
8. Środek kontrastowy zazwyczaj podawany jest drogą dożylną, zatem tuż przed rozpoczęciem badania zostanie założony wenflon.
9. W przypadku pojawienia się reakcji niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować personel medyczny pracowni.
10. Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa proszony jest o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni.
11. W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów (około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych) w ciągu następnych 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Badanie TK nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań (poza zawartymi w INFORMACJACH OGÓLNYCH). Badanie wykonywane jest na postawie skierowania.
W trakcie badania lekarz może podjąć decyzję o konieczności podania dożylnego środka kontrastowego. Zaleca się więc, aby na badanie zaplanowane bez kontrastu przygotować się w sposób, który w razie potrzeby umożliwi bezpieczne podanie środka kontrastowego (patrz wyżej → INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE BADAŃ Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO).

PRZECIWWSKAZANIA

Kobiety w ciąży powinny poinformować o swym stanie personel wykonujący badanie. Ze względu na zdrowie dziecka, badania kobiet ciężarnych wykonywane są tylko w sytuacjach ratujących życie. Poza powyższym przeciwwskazania do wykonania badania związane są głównie z przeciwwskazaniami do podania jodowego środka kontrastowego.

PRZEBIEG BADANIA
Badanie jest bezbolesne. Trwa od kliku do kilkunastu minut. Podczas badania należy pozostać w bezruchu oraz przestrzegać komend personelu pracowni, ponieważ w przeciwnym razie wynik badania może mieć obniżoną wartość diagnostyczną.