SPZOZ w Mogilnie » Wplyw_dzialnosci_RTG

Nagłówek

menu

Zawartość


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę

Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki 10, 88-300 Mogilno

Informacje

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
Nazwa jednostki organizacyjnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe/Dz.U.2019 poz.1792/zgodnie z art.32c pkt.2
Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:
Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
1.Decyzja PWIS w Bydgoszczy dnia 27 marca 2024r.Nr.213/2024 -aparat rtg stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych firmy CARESTREAM
2.Decyzja PWIS w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2023r. Nr. 35/2023 – tomograf komputerowy SOMATOM go. TOP firmy SIEMENS
3.Decyzja PWIS w Bydgoszczy z dnia 09 kwietnia 2021r.Nr.121/2021 – aparat rtg jezdny (przyłóżkowy) uDR 370i- SHANGHAI UNITED IMAGING
4.Decyzja PWIS w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2011r. Nr.64/RTG/11 – aparat rtg ogólnodiagnostyczny
IOTA firmy CAT MEDICAL SYSTEMS
Uruchamianiu pracowni:
1.Pracownia stomatologiczna- Decyzja PWIS z dnia 27 marca 2024r.Nr.212/2024
2.Pracownia Tomografii Komputerowej- Decyzja PWIS z dnia 20 stycznia 2023r.Nr.34/2023
3.Pracownia RTG- Decyzja PWIS z dnia 24 marca 2011r.Nr.65/RTG/11
Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych –w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła 0,1 mSv na osobę
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz.U z 2005 poz.168/-dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
-pracownicy:20 mSv/rok
-ogół ludności: 1mSv/rok
Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.