SPZOZ w Mogilnie » Certyfikat ISO 9001:2015

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Certyfikat ISO 9001:2015

CERTYFIKAT Systemu Zarządzania Jakością dla SPZOZ w Mogilnie
System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostrzegając potrzebę zmian Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie podjęła z dniem 15 kwietnia 2022 roku decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
Proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością był okresem niezwykle wytężonej pracy dla całego personelu i wymagał on pracy zespołowej oraz zaangażowania wszystkich pracowników.
W dniu 23 stycznia 2023 roku zostało to zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą IQS Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Radwanicach i z dniem 3 lutego 2023 roku Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, decyzją Komitetu Technicznego udzielony został certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji w IAF 38 – ochrona zdrowia. Certyfikat został przyznany na okres od 3 lutego 2023 roku do 2 lutego 2026 roku i jest potwierdzeniem skutecznego wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.
Certyfikat obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: opieki szpitalnej, opieki długoterminowej, podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, diagnostyki, rehabilitacji leczniczej, pomocy doraźnej, transportu sanitarnego, szczepień ochronnych, medycyny pracy, profilaktyki i promocji zdrowia.
Dyrekcja SP ZOZ w Mogilnie chciałaby bardzo podziękować wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wspólne działania w procesie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.

Informacja o certyfikacie