SPZOZ w Mogilnie » Nasze usługi

Nagłówek

menu

Zawartość

 

SPZOZ w Mogilnie obejmuje opieką specjalistyczną i szpitalną ok. 50 tys. pacjentów.
W skład zakładu wchodzą:

Szpitale z filią w Mogilnie i w Strzelnie z oddziałami chorób wewnętrznych, chirurgicznym, ginekologicznym, położniczym i oddziałem dla dzieci oraz działem pomocy doraźnej, Zakład Opiekuńczo-leczniczy w Mogilnie, Przychodnie  w Mogilnie i Strzelnie oraz Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Gębicach, Markowicach i Wylatowie.

Do dyspozycji mieszkańców SPZOZ posiada specjalistyczne poradnie: kardiologiczną, chirurgiczną, urologiczną, neurologiczną, dermatologiczną, ortopedyczną, okulistyczną, zdrowia psychicznego, otolaryngologiczną, medycyny pracy oraz poradnię „K”. 

SPZOZ Mogilno oferuje również pomoc w zakresie ratownictwa medycznego oraz nocną i świąteczną pomoc medyczną dla mieszkańców powiatu.


Wykaz usług