SPZOZ w Mogilnie » Dzień Pracowników Służby Zdrowia

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Powiat Mogileński

Pani Ewa Bonk – Woźniakiewicz
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Dzisiaj przypada kilka świąt tak bardzo ważnych dla Służby Zdrowia, a mianowicie Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia. W tym dniu pamiętamy i myślimy z wdzięcznością o lekarzach, ratownikach medycznych, pielęgniarkach, położnych, opiekunach medycznych, rehabilitantach, farmaceutach, diagnostach, pracowniach ochrony zdrowia, pracownikach administracji, pracowniach działu gospodarczego oraz wszystkich pracownikach służby zdrowia.
Na ręce Pani Dyrektor składamy podziękowania dla wszystkich, którzy z ogromną cierpliwością dbają o nasze zdrowie oraz przynoszą ulgę w cierpieniu. To w chorobie najbardziej docenia się jak ważne dla każdego z nas jest zdrowie, a dzięki Państwa pracy i poświęceniu dla drugiego człowieka niejednokrotnie udaje się uratować ludzkie życie, poprawić funkcjonowanie naszego organizmu i wrócić do pełni sił. Dziękujemy za pełną poświeceń służbę na rzecz drugiego człowieka, ogromny trud i wielkie serce jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym. Mamy nadzieje, że dzisiejsze święta będą najlepszą okazją do tego aby każdy z nas pomyślał o sobie, zadbał o swój organizm, a co za tym idzie o zdrowie.
Życzymy satysfakcji z pracy zawodowej, sił do zmagania się z przeciwnościami, wdzięczności tych, którym ratują Państwo zdrowie i życie, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO Robert Musidłowski
STAROSTA MOGILEŃSKI Tomasz Krzesiński

Mogilno, dnia 7 kwietnia 2022 roku

Załącznik – Powiat Mogileński