SPZOZ w Mogilnie » Pielęgniarka środowiskowa w Twoim domu

Nagłówek

menu

Zawartość

Pielęgniarka środowiskowa w Twoim domu

W ramach opieki pielęgniarki środowiskowej pacjent ma prawo do świadczeń pielęgnacyjnych w domu.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna sprawuje opiekę nad podopiecznymi adekwatną do stanu i potrzeb pacjentów do niej zadeklarowanych. W ramach swoich obowiązków pielęgniarka środowiskowa:

  • wykonuje iniekcje, zabiegi pielęgniarskie, czynności higieniczne oraz pobiera materiał
    do badań diagnostycznych w domu pacjenta,
  • dokonuje pomiarów np. ciśnienia, tętna, temperatury poziomu glukozy,
  • pomaga w czynnościach rehabilitacyjnych i leczniczych poprzez udział w usprawnianiu, stosowaniu gimnastyki oddechowej,
  • pomaga w uzyskiwaniu zaopatrzenia ortopedycznego,
  • pomaga w uzyskiwaniu kontaktu z lekarzem POZ,
  • realizuje recepty.