SPZOZ w Mogilnie » Poprawa jakości i dostępności do badan i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Nagłówek

menu

Zawartość

Poprawa jakości i dostępności do badan i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Dotyczy projektu nr: RPKP.03.02.00-04-019/04 „Poprawa jakości i dostępności do badan i procedur medycznych w Samodzielnym  Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego”.

 

 

   Nazwa zadania

 

Stan realizacji

 

Wartość  projektu

Termin zakończenia projektu.

Miejsce realizacji projektu

Uwagi

Ogółem

Kwalifikowane

 

 

Modernizacja pomieszczeń Oddziału wewnętrznego

 

Zadanie zrealizowane

 

    166.112.13

 

     166.112.13

 

 

    zakończono

 

  Szpital Mogilno

 

Budowa przyłącza elektrycznego, modernizacja trafostacji wraz z zakupem agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu(1 szt.)

 

       0,00

 

    190.000,00

 

   190.000,00

 

       30.09.2015

 

  Szpital Mogilno

 

Dostosowanie obiektów do wymogów p/poż. I sanitarnych

  

       0,00

 

    200.000,00

   

   200.000,00

 

       30.09.2015

 

Szpital Strzelno Szpital Mogilno

 

 

Wyposażenie obiektu szpitalnego w dźwig osobowy

 

 

 

       0,00

 

     499,999,99

 

     499,999,99

 

      30.09.2015

 

Szpital Strzelno

 

Wyposażenie w instalację gazów medycznych

 

 

        0,00

  

     50.000,00

 

     50.000,00

     

       30.09.2015

  Szpital Strzelno 

    

 

Modernizacja pomieszczeń szatni dla personelu medycznego

       

        0,00

    

    60.000,00

     

     60.000,00

      

      30.09.2015

 

Szpital Strzelno Szpital Mogilno

 

 

Przebudowa sieci wodociągowej wewnętrznej- cyrkulacja wody

        0,00

    50.000,00

    50.000,00

      30.09.2015

Szpital Mogilno

 

Rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę (2 szt.)

      

     0,00

  

  180.000,00

 

  180.000,00

     

      30.09.2015

 

Szpital Strzelno Szpital Mogilno

 

 

Zakup nowoczesnej  aparatury medycznej i wyposażenia 65 szt

      

        0,00

 

1.429.500,00

 

1.429.500,00

     

30.09.2015

Szpital Strzelno Szpital Mogilno

Przychodnia Mogilno i Strzelno

Ratownictwo Medyczne Mogilno i Strzelno