SPZOZ w Mogilnie » Profilaktyka na pierwszym miejscu

Nagłówek

menu

Zawartość

Profilaktyka na pierwszym miejscu

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości, nowotworem u kobiet w Polsce, a zgony z jego powodu są jednym z głównych problemów onkologicznych. Tymczasem liczba zgonów z powodu raka szyjki macicy w innych krajach Europy w ostatnich latach znacznie zmalała, co uzyskano dzięki badaniom przesiewowym. Wynika stąd wniosek, że w Polsce należy również wdrożyć skuteczny program badań przesiewowych raka szyjki macicy.

Powodzenie w walce z rakiem szyjki macicy zależy od wczesnego wykrywania zmian

Najlepiej na etapie zmian przednowotworowych lub raka przedinwazyjnego. Jest to możliwe dzięki prostemu badaniu jakim jest wymaz cytologiczny z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy.
Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, a badania będą przeprowadzane 1 raz na 3 lata.