SPZOZ w Mogilnie » Realizacja_swiadczen_rehabilitacyjnych

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Realizacja świadczeń rehabilitacyjnych w domu

Piątek, 19.05.2023
W związku z dużym zapotrzebowaniem pacjentów na rehabilitację prowadzoną w warunkach domowych, przekazujemy Państwu informację o podmiotach, które mają zawartą umowę w zakresie fizjoterapii domowej, bądź zadeklarowały realizację świadczeń domowych w ramach umowy zawartej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.
Pacjentów spełniających kryteria określone w przepisach prawa (1) prosimy kierować do wymienionych w załączniku świadczeniodawców. Lista ta nie jest zamknięta.
O ewentualnych zmianach zostaniecie Państwo powiadomieni kolejnym komunikatem.
Podstawa prawna
1. § 6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
(tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 265).

Załącznik do komunikatu rehabilitacja domowa