SPZOZ w Mogilnie » Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – tablice i plakietki informacyjne

Nagłówek

menu

Zawartość

Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – tablice i plakietki informacyjne

Zapytanie ofertowe nr 7/2015

Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na:

Wykonanie dwóch jednostronnych naściennych tablic informacyjnych o wymiarach 2000 mm x 1500 mm ,oraz plakietek informacyjnych na sprzęt medyczny dla projektu:

„Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego”

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie dwóch jednostronnych naściennych tablic informacyjnych o wymiarach 2000 mm x 1500 mm , z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm, lico tablic wykonane z folii oraz plakietek informacyjnych.
Tablice oraz plakietki informacyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym aktualnymi ,, Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, które można pobrać za strony WWW.mojregion.eu , zakładka Regionalny Program Operacyjny. Ważne dokumenty Wytyczne Instytucji Zarządzającej/Promocji.

Tablica informacyjna

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie
obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego

Całkowita wartość inwestycji: 3 152 612,13 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 168 042,79 zł
Budżet państwa: 881 155,09 zł
Wkład własny: 1 103 414,25 zł

BENEFICJENT: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Plakietka informacyjna

Zakup sprzętu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia zawarcia umowy do 24.06. 2015. roku.