SPZOZ w Mogilnie » Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – tablice i plakietki informacyjne

Nagłówek

menu

Zawartość

Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – tablice i plakietki informacyjne

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na:

Wykonanie  dwóch jednostronnych naściennych tablic informacyjnych o wymiarach 2000 mm x 1500 mm ,oraz plakietek informacyjnych na sprzęt medyczny  dla projektu: 

„Poprawa jakości i dostępności do badań i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego”

 

I    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie  dwóch jednostronnych naściennych tablic informacyjnych o wymiarach 2000 mm x 1500 mm , z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm, lico tablic wykonane z folii oraz plakietek informacyjnych w ilaści 130 szt.

Tablice oraz plakietki informacyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym aktualnymi ,, Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, które można pobrać za strony www.mojregion.eu, zakładka Regionalny Program Operacyjny. Ważne dokumenty Wytyczne Instytucji Zarządzającej/Promocji.

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia zawarcia umowy do  18.06.2015. roku.