SPZOZ w Mogilnie » Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – termomodernizacja

Nagłówek

menu

Zawartość

Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – termomodernizacja

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na:

Wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego, przedmiaru  na roboty budowlane  w zakresie termomodernizacji i CO w obiektach budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej ,kryteriów obiektów użyteczności publicznej.

Zgodnie z wykonanymi projektami budowlanymi termomodernizacji oraz wewnętrznej instalacji grzewczej, przyłącza CO z kotłowni szpitalne do Przychodni w Mogilnie.”