SPZOZ w Mogilnie » Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – przyłącze energetyczne

Nagłówek

menu

Zawartość

Zapytanie ofertowe do firm wysłane przez SPZOZ w Mogilnie – przyłącze energetyczne

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na:

„ Wykonanie projektu oraz kosztorysu na budowę przyłącza energetycznego, modernizacja trafostacji wraz z zakupem agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu.”

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

• Wymiana zespołu spalinowo-prądotwórczego z jednostki istniejącej na nowy o mocy 200 kW, wyposażony w układ samoczynnego rozruchu, w przypadku zaniku zasilania ze strony energetyki zawodowej. Kwestię mocy agregatu trzeba sprecyzować w oparciu o przewidywane perspektywy rozwojowe szpitala, jak i ewentualność buforowania nim zasilania obydwu przychodni (ogólnej i dziecięcej).
• Wymiana istniejącej rozdzielni głównej szpitala na nową, w układzie TN-S, z uwzględnieniem rezerwy mocy i ilości pól odpływowych.
• Wymiana istniejącego układu SZR (samoczynnego załączania rezerwy) na trójstronny – 2 x przyłącza energetyki zawodowej ( linia zasilania podstawowego i linia zasilania rezerwowego ) + zespół prądotwórczy.
• Wymiana linii kablowych (wewnętrznych linii zasilających) pomiędzy rozdzielnią główną a głównymi rozdzielniami poszczególnych budynków (najstarszej część szpitala i budynku diagnostyki i oddziału wewnętrznego).
• Wymiana rozdzielni głównych poszczególnych budynków na rozdzielnie w układzie TN-S.
Wymiana instalacji elektrycznych szpitala wykonanych w układzie TN-C, na instalacje w układzie TN-S ( piwnice z wyjątkiem kotłowni, parter budynku diagnostyki i oddziału wewnętrznego, klatka schodowa w narożniku najstarszej części budynku szpitala, strych, budynek prosektorium i magazyn, agregat i rozdzielnia główna i gazów medycznych – całość).


Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia zawarcia umowy do 04.03. 2015. roku.