SPZOZ w Mogilnie » Zarządzenie dot. wznowienia odwiedzin

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Zarządzenie dot. wznowienia odwiedzin

Zarządzenie nr 30/2022
Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie
z dnia 03.06.2022r.
w sprawie odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych

W związku z nowymi zaleceniami Ministra Zdrowia, dotyczącymi odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie epidemii COVID- 19 przyjmujemy:
1. Wznawia się od dnia 03.06.2022r. odwiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych tj.:
– Oddział dziecięcy,
– Oddział chirurgiczny,
– Oddział ginekologiczny,
– Oddział położniczy,
– Oddział wewnętrzny.

2. Odwiedziny te mogą się odbywać w godzinach od 14:00 do 17:00, przy zachowaniu zasady jedna osoba odwiedzająca do jednego pacjenta, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
3. Przy odwiedzinach obowiązuje maseczka, fartuch barierowy i zachowanie zasad bezpieczeństwa.
Dyrektor SPZOZ w Mogilnie
dr n. ekon. Ewa Bonk-Woźniakiewicz

Zarządzenie dot. wznowienia odwiedzin