SPZOZ w Mogilnie » Zmiana zasad działania poradni ogólnej

Nagłówek

menu

Zawartość

Zmiana zasad działania poradni ogólnej

Świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ realizowane są zgodnie z zasadami opisanymi w zarządzeniu (nr 69 /2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA).

Zgodnie z tymi wytycznymi:

  • lekarz POZ udziela świadczeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
  • w ramach opieki POZ funkcjonuje gabinet zabiegowy, w którym świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00,
  • świadczenia realizowane są w formie porad ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz poprzez wizyty domowe – w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi. Wizyty domowe należy zgłaszać telefonicznie w godzinach porannych do rejestracji. 041 275-33-42