SPZOZ w Mogilnie » Wiejski ośrodek zdrowia w Gębicach

Nagłówek

menu

ZawartośćWiejski ośrodek
zdrowia
w Gębicach

SPZOZ w Mogilnie obejmuje swoim wpływem również tereny wiejskie i stara się zapewnić ich mieszkańcom podstawową opiekę medyczną.

W ramach działania ośrodka zdrowia w Gębicach funkcjonuje poradnia ogólna, w której pacjenci otrzymują pomoc w zakresie diagnostyki, ale również, po wstępnym rozpoznaniu, są kierowani na leczenie specjalistyczne.

Do dyspozycji pacjentów jest również gabinet zabiegowy i punkt szczepień, w których wyspecjalizowany personel wykonuje badania laboratoryjne, iniekcje i szczepienia. Istnienie takiego ośrodka ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w powiecie.