SPZOZ w Mogilnie » Zarządzenie nr 13 Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie

Nagłówek

menu

Zawartość

Zarządzenie nr 13 Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie

W dniu 29 lipca 2015 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wydał zarządzenie w sprawie ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie dzierżawy przedsiębiorstw SPZOZ w Mogilnie, jego ogłoszenia oraz treści szczegółowych warunków w zakresie procedury negocjacji dotyczących dzierżawy przedsiębiorstw SPZOZ w Mogilnie i treści zobowiązania do zachowania poufności.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj.