SPZOZ w Mogilnie » Krewkarta

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Krewkarta już dostępna

Uprzejmie informujemy, że SP ZOZ w Mogilnie zawarł umowę o świadczeniu usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej z firmą Vitalabo Laboratoria Medyczne na badania specjalistyczne ( z wyjątkiem badań bakteriologicznych).

Są one dostępne dla naszych pacjentów od dnia 16.12.2019 roku.

Wszelkich informacji o badaniach, ich cenie oraz terminie oczekiwania na wynik badania udzielają nasi pracownicy w punktach pobrań laboratoriów w Mogilnie i Strzelnie.
Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania wyniku grupy krwi na tzw. Krewkarcie (szczegóły w laboratorium).