SPZOZ w Mogilnie » Łóżka covidowe

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Łóżka covidowe w mogileńskim szpitalu

Od dziś, tj. od 4 października 2021 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski polecił SPZOZ-owi w Mogilnie:

1) do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym
na I poziomie zabezpieczenia 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,

2) w okresie od 4 października 2021 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym na II poziomie zabezpieczenia 20 łóżek
dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 3 łóżek respiratorowych