SPZOZ w Mogilnie » reanimacja w karetkach

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Nowy sprzęt w mogileńskich karetkach systemowych

Mogileńskie Zespoły Ratownictwa Medycznego wzbogaciły się o urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (reanimacji). Sprzęt przekazał Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pochodził on z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wartość urządzenia to ok. 50 tys. zł.
W ten sposób obie mogileńskie karetki, pracujące w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego są wyposażone w takie urządzenia.