SPZOZ w Mogilnie » I etap szczepienia przeciwko chorobie Covid-19

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

I etap szczepienia przeciwko chorobie Covid-19

Poniedziałek, 25.01.2021
25.01.2021r. SPZOZ w Mogilnie rozpoczyna I etap szczepienia dla ludności przeciwko chorobie Covid-19.
W pierwszej kolejności szczepione będą zarejestrowane wcześniej osoby starsze 80+; 70+; 60+.
Szczepienia odbywać się będą w Punkcie szczepień – w miejscu wyznaczonym w starym budynku szpitala.
Rejestracji można dokonać:
1) telefonicznie pod nr: 570 929 464
2) e-mail: szczepienia@mpcz.pl
3) w ośrodkach zdrowia SPZOZ (osobiście lub poprzez złożenie oświadczenia)
4) w Urzędach Gmin (poprzez złożenie oświadczenia)

Załączniki

Tabela zgłoszeniowa
Formularz Zgody
Formularz Zgody(wersja 2 w 1)
Formularz Zgody(wersja 2 w 1)

Formularz Zgody na przetwarzanie danych (formularz należy wydrukować wypełnić, własnoręcznie podpisać i przesłać skan na podany adres e-mail lub dostarczyć osobiście).