SPZOZ w Mogilnie » Informacja o szczepieniach

Nagłówek

menu

Zawartość


Wiadomości

Informacja o szczepieniach

Czwartek, 17.12.2020
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19
W Narodowym Programie Szczepień na Covid-19 SPZOZ w Mogilnie jest wyznaczony węzłowym szpitalem szczepień.
Szczepienia odbywać się będą w dwóch wyznaczonych lokalizacjach – Przychodni w Mogilnie i Przychodni w Strzelnie.
Od poniedziałku 21 grudnia przyjmujemy zapisy na szczepienia pod nr telefonu:
570 929 464 (szczepienia@mpcz.pl) w godzinach 8:00 – 14:30.
Szczepienia będą realizowane zgodnie z kolejnością ustaloną w Programie Szczepień:
• Etap 0 – pracownicy ochrony zdrowia, nie tylko lekarze czy pielęgniarki, ale również np. salowe;
• Etap 1 – pensjonariusze Domów Opieki Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, a także osoby powyżej 60. roku
życia (w kolejności od najstarszych) oraz przedstawiciele służ mundurowych i nauczyciele;
• Etap 2 – osoby poniżej 60. roku życia, cierpiące na choroby przewlekłe oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa;
• Etap 3 – najpierw przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na podstawie rozporządzeń, a następnie reszta populacji.

Tabela zgłoszeniowa

Formularz Zgody

Formularz Zgody(wersja 2 w 1)

Formularz Zgody(wersja 2 w 1)

Formularz Zgody na przetwarzanie danych (formularz należy wydrukować wypełnić, własnoręcznie podpisać i przesłać skan na podany adres e-mail lub dostarczyć osobiście).

Wszelkie pytania dotyczące szczepienia proszę przesyłać na wyżej wymieniony adres mailowy.
Koordynator: Barbara Buzała – nr telefonu: 525 066 768 (8:00 – 14:30)