SPZOZ w Mogilnie » ABC pacjenta w dobie COVID-19

Nagłówek

menu

Zawartość


ABC Pacjenta w dobie COVID-19

Informacje

Pacjent może zapoznać się w tej zakładce z informacjami dotyczącymi COVID-19.
Rejestracji można dokonać:
1) telefonicznie pod nr: 570 929 464
2) e-mail: szczepienia@mpcz.pl
3) w ośrodkach zdrowia SPZOZ (osobiście lub poprzez złożenie oświadczenia)
4) w Urzędach Gmin (poprzez złożenie oświadczenia)

Informacje o szczepieniach

Załączniki

Tabela zgłoszeniowa
Formularz Zgody
Formularz Zgody(wersja 2 w 1)
Formularz Zgody(wersja 2 w 1)

Formularz Zgody na przetwarzanie danych (formularz należy wydrukować wypełnić, własnoręcznie podpisać i przesłać skan na podany adres e-mail lub dostarczyć osobiście).